Sote nan kontni prensipal

Touris achitekti

Kile: 20 Janvye 2024

Tan: 11 a.m. jis nan 12:30 p.m.

100 East Main Street, Bartow

Antre nan Curator nan Koleksyon Bartholomew Delcamp kòm li prezante E.C. Hosford sou yon vwayaj achitekti nan Sant Istwa a. Dekouvri eleman achitekti neoklasik Mesye Hosford enkòpore nan konsepsyon an ki defini icon sa a konte poklk konte. Konsantre mwa sa a se sou kolòn Greco-Women yo ki reprezantan nan enfliyans atizay Beaux nan konsepsyon orijinal la. Vwayaj achitekti a rive nan twazyèm samdi chak mwa a 11 è dimaten.

Sant istwa Polk la sitiye nan 100 East Main Street nan Bartow. Louvri Madi - Samdi, 9 a.m. - 5 p.m. Pou plis enfòmasyon rele (863) 534-4386.


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes