Sote nan kontni prensipal

Sante Kominotè

Kile: Fevriye 10, 2024

Tan: 10 a.m. jis nan 1 p.m.

Mary Norma Campbell Resource Center 2226 Karen St., Lake Wales, FL 33898

Antre nan ekip Divizyon Sante ak Sèvis Imen pou yon jis sante kominotè. Ou espere jwenn sèvis sa yo ak enfòmasyon sa yo:

 • Plizyè depaj sante
 • Tansyon
 • Kolestewòl Total
 • BMI
 • Glikoz san
 • navigatè swen sante yo
 • Vaksen yo
 • Tès pou tande & telefòn anplifye
 • Sak manje gratis
 • Polk HealthCare Plan
 • Sèvis Sante konpòtman
 • Depatman Timoun ak Fanmi
 • Sèvis Legal
 • Sispansyon tabak


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes