Sote nan kontni prensipal

Tès depifikasyon sante gratis ak Enskripsyon PHP

Kile: 20 Desanm 2023

Tan: 7:00 a.m. jis nan 12:00 p.m.

Iglesia de Dios Pentecostal, 3415 N. Florida Ave., Lakeland

Plan Polk HealthCare ak Patnè Sante Florid la pou bay tès depistaj sante gratis bay manm kominote a, epi pou bay edikasyon Polk HealthCare Plan ak asistans enskripsyon.


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes