Sote nan kontni prensipal

Seri oratè geneyaloji

Kile: Fevriye 24, 2024

Tan: 10 a 11 a.m.

100 E. Main Street, Bartow, FL 33830

Genealogy - Williamsburg Lekòl Bray pou timoun gratis ak esklav timoun Afriken Ameriken yo

Prezante pa Elizabeth Drembus

Antre nan jeneyalojis Elizabeth Drembus nan eksplore kijan William ak Mary Bray School laboratwa ap dirije efò yo idantifye ak dokiman - soti nan 18yèm syèk la rive nan 21yèm syèk yo - liy jeneyalojik yo nan tout li te ye Williamsburg Bray School. Pandan prezantasyon an, Drembus pral diskite sou metòd jeneyalojik pou fè rechèch sou moun esklav ak liy yo epi mete aksan sou rezilta rechèch resan yo.

Williamsburg Bray School te etabli an 1760 pa Asosye yo nan Dr Bray, yon charite anglikan ki baze nan Angletè, nan rekòmandasyon benjamin Franklin. Pandan operasyon lekòl la (1760-1774), sèl pwofesè li yo, Ann Wager, edike anwo nan 300 gratis ak esklav timoun Ameriken yo.

Sa a se yon pwogram ibrid vityèl. Prezantatè a ap parèt nòmalman. Yo envite envite yo rantre nan nan Sant Istwa a yo patisipe nan Zoom la. Pou detay Zoom, kontakte Shannon Graham nan (863) 534-4604 oswa ShannonGraham@polk-county.net.


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes