Sote nan kontni prensipal

Klas Paran

Kile: Novanm 7, 2023

Tan: 5:30 a 7:30 p.m.

Klas Paran

Carol Jenkins Barnett Ini Resous Pou Timoun yo, 650 Bonnet Springs Blvd., Lakeland, FL

Fanmi sante ofri klas paran pou paran, atann paran ak moun kap bay swen tibebe, timoun piti yo ak moun k ap pran swen timoun yo. Klas yo ouvè a kominote a epi konsantre sou timoun depi yo fèt rive nan laj 12 an.

Pri: $ 25 pou chak moun oswa $40 pou chak koup ak tout materyèl klas yo enkli nan frè sa a. Si ou se yon patisipan Ki An sante Polk, pa gen okenn chaj.

Frè gen ladan:

Sis semèn kou
Materyèl klas yo
Sètifika nan fini (yo bay nan dènye klas pou moun ki patisipe nan tout klas yo)
Pou enskri, rele (863) 534-5344. Enskripsyon avanse obligatwa.

Tout klas yo fèt soti nan 5:30 a 7:30 p.m. chak madi.

Ki jan yo jwenn nou
Carol Jenkins Barnett Wayòm Ini


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes