Sote nan kontni prensipal

Klas Paran

Kile: 5ye mas 2024

Tan: 5:30 a 7:30 p.m.

Klas Paran

710 Avni, Sezon fredi, FL

Fanmi sante ofri klas paran pou paran, atann paran ak moun kap bay swen tibebe, timoun piti yo ak moun k ap pran swen timoun yo. Klas yo ouvè a kominote a epi konsantre sou timoun depi yo fèt rive nan laj 12 an.

Pri: $ 25 pou chak moun oswa $40 pou chak koup ak tout materyèl klas yo enkli nan frè sa a. Si ou se yon patisipan Ki An sante Polk, pa gen okenn chaj.

Frè gen ladan:

Sis semèn kou
Materyèl klas yo
Sètifika nan fini (yo bay nan dènye klas pou moun ki patisipe nan tout klas yo)
Pou enskri, rele (863) 534-5344. Enskripsyon avanse obligatwa.

Tout klas yo fèt soti nan 5:30 a 7:30 p.m. chak madi.

Ki jan yo jwenn nou
Sant Resous Eloise


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes