Sote nan kontni prensipal

Polk HealthCare Plan Kominote Evènman

Kile: 24 Oktòb 2023

Tan: 7:00 a.m. jis nan 11:00 a.m.

Lena Vizita Batis Legliz 213 Florid Dr., Auburndale

Plan Polk HealthCare ak Patnè Depatman Sante Florid pou bay sèvis sante gratis bay manm kominote a epi pou bay edikasyon Ak asistans enskripsyon Polk HealthCare.

Yon reprezantan ki soti nan Plan Polk HealthCare ap disponib pou bay plis enfòmasyon sou plan an, epi pou ede rezidan yo ak aplike pou plan an.


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes