Sote nan kontni prensipal

Reyinyon Lojman ak Katye Devlopman Piblik

Kile: 31 Janvye 2024

Tan: 6:00 p.m. jis nan 7:00 p.m.

Reyinyon piblik sa a pral fèt nan Bilding Administrasyon Konte a ki sitiye nan 330 W. Legliz St. nan Bartow epi yo pral diskite sou pwogram ki finanse pa Depatman Lojman ak Devlopman Iben (HUD). Pwogram sa yo sipòte objektif yo nan bay yon anviwònman apwopriye k ap viv, lojman desan ak agrandi opòtinite ekonomik pou moun ki pa gen anpil revni ak modere. Règleman HUD yo mande pou Polk County pou prepare yon plan anyèl 2024-2025 Yon Plan Aksyon Ane ki dekri kijan finansman ane sa a espere yo pral itilize pou plis objektif yo nan Plan Konsolide senk ane a. Polk County antisipe resevwa alokasyon finansman pou:

  • (Estimasyon) Kominote Devlopman Blòk Grant (CDBG)
  • (Estimasyon) Sibvansyon Solisyon Ijans (ESG)
  • (Estimasyon) Pwogram Patenarya Envestisman Kay (HOME)

Pou kesyon oswa kòmantè Nancy Hurley, Manadjè Konfòmite Lojman, nan (863) 534-5244 oswa voye yon imèl NancyHurley@polk-county.net.
Para información en español, puede comunicarse con Lillian Nolin (863) 534-5379.

Ki jan yo jwenn nou
Komisyon Konsèy Komisyon Konte - Premye Etaj


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes