Sote nan kontni prensipal

BoCC Ajanda Revizyon 1 Desanm

Pibliye: Novanm 29, 2023

Bartow, Fla. (29 novanm 2023) - Komisyon Konsèy la nan Komisyon Konsèy la pral gen Revizyon Ajanda li yo ak Sesyon Travay li yo nan Vandredi, 1 desanm 2023, nan 9:00 a.m. nan Sal Konferans Komisyon Konsèy la, Sal 407 nan Bilding Administrasyon Konte a, 330 W. Legliz St., Bartow, FL 33830.

AJANDA

 1.  Byenveni - Komisyonè Bill Braswell, Prezidan
 2.  Revize Ajanda Komite Reyinyon Komite kap vini:
  1. Reyinyon Komite - 5 desanm 2023
  2. Reyinyon Planifikasyon Transpòtasyon – 14 Desanm 2023 (Jan Bohde, AICP)
 3.  Travay Sesyon brèf - Konte Manadjè / Konte Avoka
  1. Priyorite Lejislatif Federal 2024 (Todd Bondye, Manadjè Konte)
  2. b. Swindell Road Altènativ Mizajou (Jay Jarvis, P.E.)
  3. Old Dixie Trail Pwojè (Jay Jarvis, P.E.)
 4.  Ajounman


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes