Sote nan kontni prensipal

BoCC Ajanda Revizyon 16 fevriye

Pibliye: Fevriye 14, 2024

Bartow, Fla. (14 fevriye 2024) — Komisyon Konsèy la nan Komisyonè Konte pral gen Revizyon Ajanda li yo ak Sesyon Travay li yo nan Vandredi, 16 fevriye 2024, nan 9:00 a.m. nan Sal Konferans Komisyon Konsèy la, Sal 407 nan Bilding Administrasyon Konte a, 330 W. Legliz St., Bartow, FL 33830. Reyinyon an pral televize tou sou PGTV ak sit entènèt konte a nan www.polk-county.net.

AJANDA

  1. Byenveni - Komisyonè Bill Braswell, Prezidan
  2. Revize Ajanda Komite Reyinyon Komite kap vini an - fevriye 20, 2024
  3. Travay Sesyon brèf - Konte Manadjè / Konte Avoka
    1.  2024 Jèn san Patipri Recap (Nicole Walker, Direktè Sèvis Ekstansyon koperativ)
    2.  2024 Highland City Sinkhole Mizajou (Paul Womble, Direktè Jesyon Ijans)
    3.  2024 Komisyon Konsèy Komisyon Konsèy (Bill Beasley, Manadjè Konte)
  4.  Ajounman


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes