Sote nan kontni prensipal

BoCC Ajanda Revizyon 22 janvye

Pibliye: 17 Janvye 2024

Bartow, Fla. (17 janvye 2024) — Komisyonè Komisyonè Konte an pral gen Revizyon Ajanda li yo ak Sesyon Travay li yo nan Lendi, 22 janvye 2024 a 9 a.m. nan Chanm 407 nan Building Administrasyon Konte a, 330 W. Legliz Street, Bartow, 33830. Reyinyon an pral televize tou sou PGTV ak sit entènèt konte a nan www.polk-county.net.

 

AJANDA

 1. Byenveni - Komisyonè Bill Braswell, Prezidan
 2. Revize Ajanda Komite Reyinyon Komite kap vini an – 23 janvye 2024
 3. Travay Sesyon brèf - Konte Manadjè / Konte Avoka
  1. Rohr Home Status (Todd Bondye, Depite Manadjè Konte / Marcia Andresen, Sante ak Direktè Sèvis Imen)
  2. Mesye Abercrombie – Estati Pèmi konstriksyon (Ben Dunn, Direktè Divizyon Building)
  3. Polk County Polk County Revizyon Administratif (Komisyonè Bill Braswell, Prezidan)
  4. Ajounman


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes