Sote nan kontni prensipal

Lake Hatchineha Road Fèmen Rezilta yo kòmanse Madi maten

Pibliye: 6 Oktòb 2023

Bartow, Fla. (6 oktòb 2023) - Yon semèn pwojè ekstansyon nan Lake Hamilton te deja pwograme pou fèmen Lake Hatchineha Road jis lès nan gran wout Scenic (SR 17) sou 26 septanm te repwodwi yo kòmanse Madi maten 10 oktòb ak yon relouvri pa pita pase Vandredi aprè midi 13 Oktòb. Wout detouraj la rete chanje. Trafik yo pral yon ti tan detwi nan dlo Tank Road ak Detour Road pou kontoune zòn travay.

Motè yo ta dwe kondwi ak anpil atansyon, yo dwe vijilan nan ekipaj ak ekipman, epi swiv siy detou. Reta minè yo posib, espesyalman pandan tan vwayaj pik-èdtan. Pou plis detay, rele Bill Skelton ak Polk County Roads & Drenaj Divizyon nan (863) 535-2200.


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes