Sote nan kontni prensipal

Polk County Polk County Reponn a dife estrikti komèsyal sou wout Combee

Pibliye: Novanm 16, 2023

BARTOW, Fla. (16 novanm 2023) - Polk County Polk County Sekou (PCFR) te reponn a yon estrikti komèsyal nan 2940 Combee Rd. S., Lakeland, nan Mèkredi, 15 novanm a 9:47 p.m.

Lè yo rive PCFR, ekipaj yo te rankontre flanm dife lou. Yo te kòmanse travay byen vit pou yo jwenn kontwòl dife a epi anpeche l gaye. Pandan ke sou sèn, Biwo Konte Polk County (PCSO) depite konseye inite PCFR yo ke yo te obsève yon sispèk posib igniting dife a sou siveyans videyo.

Swasant ekipaj PCFR reponn a sèn nan. Anplis de sa, yon sèl aparèy Depatman Ponpye Lakeland ak plizyè depite PCSO reponn. PCSO te pran yon sèl moun nan prizon ki te kwè yo dwe patisipe.

"Manm nou yo kontinye demontre preparasyon ak alè nan ensidan atravè konte an," se sa Chèf Ponpye Hezedean A. Smith, D.M.

Polk County Polk County te vire envestigasyon an sou Biwo Ponpye Eta Marshal ak PCSO.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Biwo Dife Eta a oswa PCSO.


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes