Sote nan kontni prensipal

Polk County Polk County Reponn a apèl espesyal sou Bermuda Tribinal nan Winter Haven

Pibliye: 22ye mas 2024

Bartow, Fla. (22 mas 2024) - Polk County Polk County te reponn a yon apèl sekou teknik sou Bermuda Tribinal nan Winter Haven jodi a nan 12:59 p.m.

Lè poklk Konte Polk County rive nan 1:05 p.m., ekipaj ki sitiye yon moun ki estime ant yon pye bwa ak yon kamyon bokit leve dèyè yon rezidans. Moun nan te prefòme sèvis rediksyon pyebwa lè ensidan an te fèt.

14 Polk County Polk inite sekou yo te reponn a sèn nan ak èd mityèl te bay pa Lakeland Chòk Rejyonal Chòk Dr. Olumide Sobowale, manm Biwo Polk County, Auburndale Depatman Ponpye ak Winter Haven Depatman Ponpye.

"Manm nou yo kontinye fonksyone nan nivo ki pi wo yo epi yo prepare pou tout danje," te di Chèf Ponpye Hezedean A. Smith, D.M. "Kolaborasyon entèdisiplinè ant medsin nou yo, manm operasyon espesyal yo, anplwaye yo ak chirijyen chòk nou yo te fenomèn."

Yon pasyan alèt chòk te transpòte soti nan sèn nan ak ensidan an anba envestigasyon pa Biwo Cherif Polk la.


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes