Sote nan kontni prensipal

Atik odyans piblik P.1. Retire

Pibliye: 1 Desanm 2023

Bartow, Fla. (1 desanm 2023) - Komisyonè Konte Polk county te anonse jodi a ke atik odyans piblik P.1. (LDCT-2023-16 Devlopman Planifikasyon Preskriptif) te retire epi yo pa pral tande nan reyinyon tablo a ak odyans piblik nan Madi, 5 desanm 2023.


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes