Sote nan kontni prensipal

Fort Fraser Trail

Adrès:

Konte Rd. 540 ak Etazini 98
Lakeland
33812

Detay:

Sa a milti-itilize 7.75 kilomèt paralèl ak otowout Ameriken 98 ant wout Eta 540 / Winter Lake Road nan Lakeland ak Eta wout 60 nan Bartow, ak tren nan Kolèj Polk State nan Lakeland ak nan Highland City. Nan Lakeland, pakin ki disponib nan tren la Lakeland dèyè sibstasyon cherif la (4120 US-98, Lakeland). Trelè vil Highland nan 4th Street SE ant Avni Santral ak Laurel Avenue gen ladan pakin, twalèt ak lòt amenajman. Kouri, mache ak siklis sou vwayaj sa a vwayaje nan kanpe pyebwa, patiraj ak zòn popilasyon. Nan total, gen senk abri piknik, sis abri rete ak twa pon trè sevè.

Yon mwatye kilomèt pave ekstansyon nan tren an kouri nan Rezèv Bar Rezèv Bar la.

Konstriksyon an pwal kòmanse byento sou yon pwojè pwèske $4.5 milyon dola ki pwal pwolonje fò feròs la nan Lakeland nan Glendale Avenue.

Florid Hikes

Lyen santye

Galeri:

Kat:


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes