Sote nan kontni prensipal

Jou ferye yo pa toujou yon bon moman pou tout moun

Pou anpil moun, jou ferye yo plen ak Yutiletide Yutiletide ak kontantman. Fanmi yo pase tan ansanm, ak sant desè tradisyonèl yo ranpli kay atravè Amerik la.

Sepandan, eksperyans kèk nan veteran nasyon nou an diferan anpil. Twoub afektif sezon (SAD), tou refere yo kòm "ble sezon fredi," enpak anpil veteran, menm jan ak PTSD. TRIS se yon subset grav nan depresyon, epi li ka lakòz yon rplonje nan PTSD. Si ou konnen yon veteran, oswa si ou gen youn nan fanmi ou, kenbe yon je sou yo pandan jou ferye yo. Chèche siy Tristès, ki ta ka gen ladan:

  • Yon mank de enterè nan aktivite jou ferye ak fanmi.
  • Pèdi pwa san rete.
  • Santiman ki pa gen sans.
  • Ou gen difikilte pou konsantre nan travay oswa nan kay.

Si ou se yon veteran oswa si ou konnen yon moun ki ka bezwen asistans siplemantè pandan jou ferye yo, tanpri kontakte Sèvis Veteran Polk County nan (863) 534-5200. Anplwaye konesans nou yo ka konekte ou ak resous ki ka ede ou nan moman difisil sa a. Si ou nan kriz epi ou bezwen sipò imedyat, tanpri kontakte Liy Kriz Veteran yo nan 988 Lè sa a, peze 1, oswa tèks yo nan 838255.

 


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes