Sote nan kontni prensipal

Komisyonè Distri 5

Kay / Sou / Komisyonè Konte / Distri 5

Neil Combee

Neil Combee te premye eli nan Komisyon Konte a pou sèvi kòm yon komisyonè Konte Polk nan lane 1988 e li te sèvi jouk 2004. Li te re-eli nan eleksyon jeneral 2020 la.

Combee, yon natif natal Polk, te ale nan sa ki kounye a Polk State College ak Inivèsite Eta Florid. Objektif li kòm Komisyonè se prezève karaktè riral la nan zòn enkòpore Polk la ak travay kenbe konte a yon kote abòdab (lojman abòdab, elatriye) pou rezidan nou yo. Pandan tan li nan konte a, Combee vle tou kreye yon sistèm ak orè pou yon revizyon ekstèn nan tout operasyon, ki finanse pa kontribyab Polk la.

Apre premye sèvis li nan Komisyon Konsèy la, yo te nonmen li an 2005 pou tablo a gouvène distri Sidwès Florid la epi li te sèvi jouk 2012. Vini imedyatman te sèvi nan Chanm Depite Florid la jiska 2017, lè prezidan Donald Trump kòm direktè egzekitif leta pou Depatman Sèvis Agrikilti Etazini an nan Florid ak Zile Vyèj Etazini.

 

Orijin

  • Li fèt nan polk Konte
  • Abite nan Lakeland
  • Madanm, Linda, de timoun grandi ak twa pitit pitit ak youn sou wout la

Kontak

(863) 534-6049
NeilCombee@polk-county.net

330 W. Legliz St., Tiwa BC01
P.O. Box 9005, Bartow, FL 33831-9005