Sote nan kontni prensipal

Komisyonè Komisyonè Konte

Kay / Sou / Komisyonè Konte

Komisyonè Komisyonè Konte Angle yo
8 a.m. jis nan 5 p.m. Lendi jiska Vandredi.
Nimewo telefòn kontak nou yo enkli:

Isit la pou sèvi rezidan yo nan Konte Polk

Sant Gouvènman Nòdès Ribbon koupeKomisyonè Komisyonè Konte an se kolèj santral la nan Konte Polk, jan sa etabli pa Konstitisyon Florid la, epi li sèvi kòm branch lejislatif gouvènman an, jan sa defini nan konte eksplozif.

Senk komisyonè konte Polk yo dwe abite nan distri yo. Komisyonè ki soti nan Distri a Youn, Twa ak Distri senk eli nan ane eleksyon prezidansyèl; De ( 2) ak Distri a kat eli nan ane kap vini yo. Ak yon ti tan apre kòmansman yon nouvo ane fiskal, yon prezidan ak vis prezidan yo eli pa manm yo nan komisyon an konte.

Otorite yo ak responsablite Komisyonè Konte Polk County gen ladan:

  • Adopte òdonans ak rezolisyon pou etabli politik piblik
  • Levye otorize taks ak frè
  • Planifikasyon ak adopte yon bidjè chak ane fiskal
  • Nonmen yon chèz ak vis chèz nan reyinyon anyèl òganizasyonèl la nan mwa novanm
  • Bay sèvis konte ak enfrastrikti, ki gen ladan detèmine kantite lajan an ak sous finansman pou chak
  • Nonmen, sipèvize ak retire manadjè konte a ak avoka konte
  • Apwouve depans pou fon konte
  • Antre nan kontra ak akò
  • Nonmen moun pou sèvi nan divès tablo ak komite ki etabli pa lwa eta a, oswa pa Komisyonè Komisyonè Konte an.

Komisyonè yo

Komisyonè Lindsey

1e distri a

George Lindsey, III
Komisyonè
(863) 534-6450
GeorgeLindsey@polk-county.net
Komisyonè Wilson

Distri 2

Rick Wilson
Komisyonè &ir Vis Prezidan
(863) 534-6434
RickWilson@polk-county.net
Komisyonè Braswell

Distri 3

Bill Braswell
Komisyonè &ir
(863) 534-6050
BillBraswell@polk-county.net
Komisyonè Santiago

Distri 4

Mattha Santiago, Ed.D.
Komisyonè
(863) 534-6422
MarthaSantiago@polk-county.net

Reyinyon ak Ajanda

Tablo Òganizasyon

Rapò anyèl