Sote nan kontni prensipal

Avi piblik

Paj sa rasanble paj ki gen menm non

Konte Polk ap devlope paj sa a, ki pral bay yon avi piblik plis gaya byento.

Jiskaske lè sa a, tanpri vizite isit la: Sit entènèt Avi Piblik Florid

Odyans enpak biznis

Avril 16, 2024 Odyans piblik nan 9:30 a.m. nan Komisyon Konsèy Lasante:

1. Pwopoze amannman nan Charter Polk County.

Òdonans ki pwopoze a pral rele pou yon referandòm sou 5 novanm 2024, pou amandman pwopoze a Charter County pou rantre nan Komisyon Efikasite ak Komisyon Ansyen Revizyon Charter pou rediksyon piblik la nan rediksyon depans. Amannman pwopoze a ta otorize Komisyon Revizyon Charter la, pa rezolisyon apwouve pa majorite nan manm yo nonmen, fè yon etid konplè, ki gen ladan men pa limite a, òganizasyon an, estrikti, efikasite ak efikasite nan nenpòt tablo, ofisye, otorite, ajans, divizyon, depatman oswa lòt inite gouvènman an enkli nan bidjè a apwouve pa Komisyonè Konte Polk Lakou a.

Estimasyon enpak ekonomik dirèk nan òdonans ki pwopoze a sou prive, pou biznis pwofi nan konte a: $ 0.00

Nenpòt nouvo chaj oswa frè ki enpoze pa òdonans ki pwopoze a: $0.00

Estimasyon depans regilasyon konte a, ki gen ladan revni estime nan nenpòt nouvo chaj oswa frè yo kouvri depans sa yo: $ 0.00

Bon lafwa estime kantite biznis gen anpil chans yo dwe afekte pa òdonans ki pwopoze a: 0

Lòt enfòmasyon: Yo ka mande yon kopi òdonans ki pwopoze a nan Biwo Polk County Clerk la.