Sote nan kontni prensipal

Divèsite fo- divèsite

Biznis / Akizisyon / Divèsite fournisseurs

Darrell Johnson
Administratè Divèsite Fos

Telefòn: (863) 534-5959
Gratis: (800) 780-5346

Imèl: HumanResources@polk-county.net

Adrès lari: 330 W. Legliz St. Legliz st. Bartow, FL 33830 Orè Biwo Operasyon: Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jis nan 5 p.m.

Komisyonè Konte Polk Lakou komisyonè konte fè biznis ak anpil konpayi epi li vle asire ke tout moun vin yon chans jis lè li rive konpetisyon pou kontra yo.

Biwo Divèsite Foto aplike fason pou ankouraje fanm ki defavorize ak patisipasyon akizisyon minorite yo, ki gen ladan fòmasyon ak devlopman pou nouvo bòdwo. Objektif li se asire yon anviwònman akizisyon nan ki fanm ki defavorize fanm ak minorite-posede gen pi bon opòtinite pou patisipe nan pwosesis akizisyon konte a ak konpetisyon san patipri pou kontra yo.

Divèsite fourni travay ak ajans konte ak fanm yo ak kominote biznis minorite nan Polk atravè:

Defans

Konte a ap travay yo kenbe yon baz done founisè ki reflete rejyon an, ankouraje yon kilti nan biznis ak pwofesyonalis bay moun ki vle vin machann, ak ankouraje yon atmosfè nan divèsite, akseptasyon ak egalite.

Konfòmite

Biwo A nan fouisè divèsite monitè òganizasyonèl ak machann ak machann ak tout règleman ak direktiv ki gen rapò ak fanm, minorite ak itilizasyon biznis defavorize nan kontra kòm etabli nan òdonans konte, lwa eta yo ak lwa federal yo. Biwo sa a rapòte tou epi fè rekòmandasyon nan manadjè konte a sou kòman yo amelyore patisipasyon nan kontra.

  • Kreye ak revize plan itilize yo epi fè rekòmandasyon
  • Fè rekòmandasyon pou apwouve oswa rejte anile patisipasyon, sibstitisyon ak modifikasyon sou kontra konte yo
  • Fè envestigasyon pou kontwole konfòmite kontra

Kontak

Seminè ak atelye yo bay pou ede amelyore konpreyansyon ak dezi fanm ak minorite posede biznis ki vle vin machann pou konte an. Evènman tankou Minorite Vandorite Jou, chak mwa Ki jan fè biznis ak reyinyon Konte Polk ak atelye yo chak trimès sou sijè sou kouri ak posede yon biznis ede fè machann okouran de sèvis yo ak opòtinite ki disponib ak konte a. Atelye sa yo fèt an patenarya avèk Konsèy Divèsite Biznis Santral Florid, Santral &Nò Florid Minorite Konsèy Devlopman Founisè Minorite, Konsèy Rezo Enterprise Biznis Fanm, Asosyasyon Nasyonal Pwopriyetè Biznis ak Biwo Divèsite founisè eta a.

Resous