Sote nan kontni prensipal

Tès depifikasyon sante gratis ak Enskripsyon PHP

Plan Polk HealthCare ak Patnè Sante Florid la pou bay tès depistaj sante gratis bay manm kominote a epi pou bay edikasyon Ak asistans enskripsyon Polk HealthCare.

Se pou 21

7 a.m. jis nan Midi

2929 Hardin Combee Road, Lakeland
Se pou 22

8 a.m. jis nan 1 p.m.

1217 Bèje Road, Lakeland
23 se pou23

8 a.m. pou Midi

24200 US Hyw. 27, Lake Wales
Se pou 24

8 a.m. jis nan 1 p.m.

807 N. Lake Parker Ave., Lakeland

Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes