Sote nan kontni prensipal

Sant istwa konte Polk Sant Achitekti

Kile: Se pou 18, 2024

Tan: 11 a.m. jis nan Midi

100 E. Main St., Bartow, FL 33830

Antre nan Curator nan Koleksyon Bartholomew Delcamp kòm li prezante achitèk tribinal istorik E.C. Hosford sou yon vwayaj achitekti nan Sant Istwa a. Dekouvri eleman achitekti neoclastik ki Hosford enkòpore nan konsepsyon an ki defini sa a icon Konte Polk County. Vwayaj mwa sa a konsantre sou travay prezèvasyon kontinyèl la ke yo te konplete sou bilding lan epi pran plas sou Jou Mize Entènasyonal la. Vwayaj achitekti a rive nan twazyèm samdi chak mwa a 11 è dimaten.

 

Sant Konte Polk County Istwa
100 E. Main St., Bartow, FL 33830
(863) 534-4386
Orè: 9 a.m. jis nan 5 p.m. Madi jiska Samdi


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes