Sote nan kontni prensipal

Planifikatè-on-Call

Kay / Gouvènman / Planifikasyon ak Devlopman / Planifikatè sou rele

Polk County Planner-On-Call se yon sèvis kliyan yo bay pou reponn kesyon ak ede sitwayen yo konsènan Plan Comprehensive County a, Kòd Devlopman Tè, ak lòt sijè planifikasyon. Yon manm pèsonèl la disponib pou rankontre ak sitwayen ki mache nan biwo a, rele nan telefòn (863) 534-6084, kesyon imèl nan Planifikatè a sou Rele oswa faks (863) 534-6021. Sèvis sa a disponib Lendi jiska vandredi apati 8 a.m. jiska 5 p.m.