Sote nan kontni prensipal

Kòd pou ranfòsman majistra pou ranfòsman espesyal

Kay / Gouvènman / Komite ak Komite / Kòd pou ranfòsman majistra Espesyal

Kòd pou ranfòsman Majistra Kòd la fè odyans pou detèmine si yon vyolasyon Kòd Devlopman Polk County, oswa yon òdonans nan Konte Polk nan jiridiksyon espesyal Majistra a, te vyole, ak sou jwenn ke yon vyolasyon te fèt, enpoze amann, depans ak retansyon kont vyolatè yo.

Majistra Kòd pou Ranfòsman Espesyal Jij yo rankontre a 9 zè dimaten nan twazyèm jedi chak mwa nan Komisyon Konsèy Komisyon Konte an.

Majistra espesyal

  • Tiffany Stanton-Hawks, Esquire (Espesyal Majistra)
  • David Maldonado, Esquire (Appellate Majistra espesyal)
  • Jillian Spangler (Altène Jij espesyal ak altène Jij espesyal Majistra)

Kalifikasyon pou Majistra Espesyal / Ki jan pou aplike

Kòd pou Ranfòsman Majistra Kòd yo dwe avoka ki nan bon pozisyon ak Asosyasyon Bar Florid la. Avoka sa yo dwe abite nan, oswa gen yon kote nan biznis nan Konte Polk, epi yo ta dwe posede yon repitasyon eksepsyonèl pou biznis ak kapasite pwofesyonèl, fyète sivil ak devlopman kominotè.

Tout majistra yo dwe nonmen pou yon tèm de de ane epi yo ka reyaji pa Komisyonè Komisyonè Konte Polk la. Malgre tèm nan pou ki yo te nonmen, tout majistra sèvi nan plezi nan Komisyon Konsèy la, epi yo pa anplwaye nan Konte Polk. Si nenpòt majistra pa rive ale nan de nan odyans yo deziyen san bon kòz, pozisyon an dwe konsidere kòm vaksen ak Komisyon Konsèy la dwe touswit ranpli rès tèm inekspire a.

Orè reyinyon yo

Orè pou tandeMajistra espesyal 2024
18 Janvye 2024Tiffany Hawks
Fevriye 15, 2024Tiffany Hawks
21ye mas 2024Tiffany Hawks
Avril 18, 2024Tiffany Hawks
Se pou 16, 2024Tiffany Hawks
Jen 20, 2024Tiffany Hawks
Jiyè 18, 2024Tiffany Hawks
15 Out 2024Tiffany Hawks
Septanm 19, 2024Tiffany Hawks
17 Oktòb 2024Tiffany Hawks
Novanm 14, 2024Tiffany Hawks
12 Desanm 2024Tiffany Hawks