Sote nan kontni prensipal

Komite revizyon devlopman

Kay / Gouvènman / Komite ak Komite / Komite Revizyon Devlopman

Komite Revizyon devlopman an gen ladan divès depatman ak divizyon nan Konte Polk. Yo responsab pou entèpretasyon kòd endividyèl ak / oswa seksyon respektif yo nan Kòd Devlopman Polk County.

Komite Revizyon Devlopman an rankontre a 8:30 a.m. chak Jedi nan sal konferans planifikasyon ak devlopman nan dezyèm etaj Bilding Administrasyon Konte a, 330 W. Legliz St., Bartow.