Sote nan kontni prensipal

BoCC Ajanda Revizyon 29 Mas

Pibliye: 27ye mas 2024

Bartow, Fla. (27 mas 2024) - Komisyonè Komisyonè Konte an pral gen Revizyon Ajanda li yo ak Sesyon Travay li yo nan Vandredi, 29 mas 2024, nan 9:00 a.m. nan Sal Konferans Komisyon Konsèy la, Sal 407 nan Building Administrasyon Konte a, 330 W. Legliz St., Bartow, FL 33830. Reyinyon an pral televize tou sou PGTV ak wehttp://330 W. Legliz St., Bartow, FL 33830bsite nan www.polk-county.net.

AJANDA

  1. Byenveni - Komisyonè Bill Braswell, Prezidan
  2. Revize Ajanda Komite Reyinyon Komite kap vini an - 2 avril 2024
  3. Travay Sesyon brèf - Konte Manadjè / Konte Avoka
    1. Prive nan Inisyativ Roads Piblik (Randy Mink, Konte Avoka / Jay Jarvis, P.E., Roads & Direktè Drenaj)
    2. Transpò Planifikasyon Komite Reyinyon Komite Revizyon Komite Ajanda - 11 avril 2024 (Ryan Kordek, Direktè TPO)
  4. Ajounman


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes