Sote nan kontni prensipal

Pwogram Paran

Kay / Sèvis / Fanmi Sante / Pwogram Paran

Ki sa ki Fanmi Ki An sante Polk?

Fanmi Sante Fanmi Polk se yon pwogram gratis, pwogram volontè ki bay fanmi yo enfòmasyon itil sou paran ak devlopman timoun pou enkli pwogram paran ak klas paran yo. Lè yon paran se yon paran se yon travay enpòtan epi pafwa difisil. Nou ofri zouti pou fè travay la pi fasil. Nou vle pou fanmi yo jwenn sipò yo bezwen pou yo atenn objektif yo e pou yo bati yon bèl avni pou pitit yo.

Kisa Fanmi An sante kapab fè pou fanmi ou?

Yon travayè sipò fanmi ap vizite ou lakay ou pou:

 • Ofri ou ankourajman
 • Bay enfòmasyon sou kwasans ak devlopman pitit ou a
 • Tyeke pou wè si pitit ou a ap devlope jan sa a
 • Ede ou aprann fason ki an sante nan fè fas ak estrès chak jou
 • Konekte ou ak lòt sèvis kominotè fanmi ou ka bezwen
 • Anseye ou ladrès paran pozitif, aktivite ak opsyon disiplin ki apwopriye
 • Ede w fè chèk sekirite lakay ou pou asire ke fanmi ou an sekirite
 • Ede w jwenn chèk tibebe pitit ou a ak vaksinasyon alè
 • Ede w fikse epi reyalize objektif ou
 • Bay sèvis sa yo pou twa a senk ane
 • Prezante ou bay lòt paran ak ki moun ou ka pataje eksperyans ou ak ale nan gwoup ou

Èske mwen kalifye pou sèvis lafanmi Sante Polk?

Fanmi Sante Fanmi Polk pral rankontre avèk ou pou konnen si ou kalifye pou sèvis fanmi sante. Tanpri rele (863) 534-5257 pou pran yon randevou.

Ou ka kalifye pou sèvis fanmi sante yo si:

 • Ou ap tann yon tibebe oubyen ou gen yon tibebe ki poko gen twa mwa
 • Ou gen oswa kounye a fè eksperyans sitiyasyon lavi estrès ki endike ou ta ka benefisye de sèvis vizitè kay

E si mwen pa kalifye?

Si ou pa kalifye pou sèvis Lafanmi Sante Fanmi Yo, n ap al gade ou bay lòt resous nan kominote w la.

Ki sa k pral atann de mwen?

Pou benefisye de sèvis, Fanmi Sante Polk mande ke:

 • Ou dwe lakay ou pou vizit pwograme
 • Ou patisipe nan aktivite vizitè kay la pote pou ou
 • Ou fikse objektif pou tèt ou ak fanmi ou
 • Ou travay pou atenn objektif ou te fikse yo