Sote nan kontni prensipal

Sant Resous

Kay / Bagay pou fè / Pak ak Detant / Sant Resous

Johnny ak Freda Brooks Eloise Resource Center

Sant Resous Eloise

Mary Norma Campbell Resource Center

Mary Norma Resource Center

Sant Resous Medulla

Sant Resous Medulla

Sant Kominotè Wabash

Sant Kominotè Wabash

Sant Resous Wilfred Smith

Sant resous Wilfred

Senk Sant Resous yo sitiye nan tout Konte Polk k ap sèvi rezidan nou yo nan kominote sa yo. Chak sant gen tout pouvwa a divès kalite evènman espesyal pandan ane a epi yo ka lwe pou reyinyon prive ak lòt fonksyon. Sa yo se sant enpòtan ki pote moun ansanm, ankouraje yon sans de fè pati nan kominote yo sèvi yo. Sant yo ofri nan yon pakèt pwogram gratis, sèvis ak aktivite, tout nan yo ki fèt satisfè bezwen yo divès ak enterè chak kominote. Men sa yo enkli:

  • Pwogram Lwazi
  • Evènman kominote ak selebrasyon
  • Pwogram edikasyon
  • Pwogramasyon granmoaj
  • Atizay ak pwogram kilti

Rezèvasyon lokasyon lokasyon yo

Sant Resous yo gen zòn ki disponib pou lokasyon prive ak kominote a. Pou plis enfòmasyon konsènan frè ak dat ki disponib yo, kontakte Sant Resous ou enterese nan rezèv la.

Pou plis enfòmasyon sou Sant Resous Polk County yo, tanpri rele nan (863) 534-6911.