Sote nan kontni prensipal

DETAY ÒF YO

Nimewo Solisite Kontra: Bid 24-110-SM

Kòmanse Dat: Dat fen Dat ouvè:
6ye mas 2024

Estati òf: Kounye a nan analiz òf

Plasman òf: Òf

Konferans Pre-Bid: Yon reyinyon pre-òf Obligatwa ap fèt Madi, 13 fevriye 2024, 9:00 a.m. nan Bilding Administrasyon Konte a, 4th etaj, Sal 413, ki chita nan 330 W. Legliz St, Bartow, FL 33830. Bidjè potentis yo oblije vizite tout sit anvan ou ale nan reyinyon sa a. Lè w ap patisipe nan reyinyon an pre-òf, yo pral mande bòdwo yo sètifye ke tout sit yo te vizite. Yon reprezantan otorize oswa ajan Bidder a dwe prezan nan reyinyon sa a an pèsòn, jan prèv pa siyati yo sou fèy siy-nan fèy reyinyon an, oswa soumèt Bidder a pral konsidere kòm ki pa reponn.

 

Kontak:

Michael Guerrero - MichaelGuerrero@polk-county.net

Lòt enfòmasyon:Addendums:

Bid-24-110-SM-Addendum-1.pdf - Gade Dosye

Bid-24-110-SM-Addendum-2.pdf - View Dosye

Bid-24-110-SM-Addendum-3.pdf - Gade Dosye

Bid-24-110-SM-Addendum-4.pdf - View Dosye

Bid-24-110-SM-Addendum-5.pdf - View Dosye

Dokiman ki gen rapò:

Òf-24-110-SM-òf-pkg.pdf - View Dosye

Recap Dokiman:

Bid-24-110-SM-SUBMITTALS-RECEIVED.pdf - View Dosye

Bid-24-110-SM-REVISED-SUBMITTALS-RECEIVED.pdf - Gade Dosye

Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes