Sote nan kontni prensipal

Restriksyon sou dlo

Kay / Sèvis / Sèvis piblik / Restriksyon dlo

Lwa ak Jaden flè

Awozaj gazon limite a de fwa pa semèn lè l sèvi avèk orè a awozaj gazon pou potab (dlo bwè) ak lòt resous dlo, kèlkeswa sous la tankou byen, dlo sifas, elatriye.

Tan awozaj yo minwi a 10 a.m. ak / oswa 4 p.m. a minwi. Men awozaj oswa mikwo-irigasyon nan jaden flè lòt pase zòn aktyèl yo pèmèt nan nenpòt ki lè.

Kote san yo pa yon zòn adrès diskisyon tankou dwa-fason ak lòt zòn komen andedan yon sibdivizyon yo enkli nan restriksyon yo.

Orè irigasyon
Si Adrès ou seJou awozaj
Menm adrèsJedi ak/oswa Dimanch
Adrès enpèMèkredi ak / oswa Samdi
* Zòn KomenMadi ak/oswa Vandredi

* Tout zòn komen ak pwopriyete kote pa gen okenn adrès ka detèmine.

Nouvo lwa ak Plant yo

 • Nouvo lwa ak plant yo ka irige nan nenpòt ki lè sou plante jou
 • Jou 2 - 30: Nenpòt jou gen dwa, men pa gen okenn awozaj nan 10 a.m. jiska 4 p.m. fwa limite.
 • Jou 31- 60:  Twa jou pou chak semèn awozaj pèmèt, eksepte ant èdtan restriksyon, nan jou sa yo:
  • Menm adrès - Madi, Jedi ak / oswa Dimanch
  • Adrès enpè - Lendi, Mèkredi ak / oswa Samdi
  • * Zòn Komen - Madi, Vandredi ak / oswa Dimanch

* Tout zòn komen ak pwopriyete kote pa gen okenn adrès ka detèmine.

Sous dlo, machin lave machin ak lave presyon

Pa gen okenn restriksyon espesifik sou sous dlo, lave machin ak lave presyon. Lave machin komèsyal, ki gen ladan biznis detaye mobil, ka opere nenpòt jou.

Sa yo ak lòt itilizasyon dlo yo ta dwe fèt kòm efikasite ke posib, tankou lè l sèvi avèk yon bouton shutoff sou chak moun yo konfòme yo ak restriksyon jeneral la entèdi itilizasyon dlo gaspiye.

Vyolasyon awozaj

Dlo konte a itilize restriksyon aplike nan tout kliyan, rezidansyèl ak komèsyal, nan Polk enkòpore. Restriksyon yo aplike tou nan tout sous dlo, ki gen ladan byen ak dlo sifas yo. Vyole restriksyon sa yo ka lakòz yon amann jiska $500.

Pou kesyon ak kesyon, oswa pou rapòte yon itilizasyon dlo, rele Ranfòsman Resous Dlo nan (863) 298-4211, oswa voye yon imèl wre@polk-county.net. Tanpri bay enfòmasyon sa yo:

 • Adrès vyolasyon
 • Dat ak lè vyolasyon an
 • Nati a nan vyolasyon an, sa vle di, awozaj sou yon jou ki pa awozaj, awozaj pandan tan ki pa awozaj
 • Yo oblije bay non w ak enfòmasyon kontak ou lè w ap bay yon vyolasyon

Nòt: Florid gen yon lwa dosye piblik trè laj. Pifò kominikasyon ekri pou oswa nan men ofisyèl leta ak lokal yo konsènan biznis eta a oswa biznis lokal yo disponib pou piblik la ak medya yo sou demann. Kominikasyon imèl ou ka Se poutèt sa, ou ka Sijè a divilgasyon piblik.

Lòt Enfòmasyon sou Restriksyon Dlo

 • Restriksyon Jesyon Dlo Florid
 • Òdonans Polk County No 04-07, adopte 18 fevriye 2004 - Mezi konsèvasyon dlo pandan tout ane a ak òdonans mank dlo.
 • Òdonans Konte Polk No 09-050, Modènize Òdonans No 04-07, seksyon 8 ak seksyon 9 sou Out 1, 2009.
  • Seksyon 8 te modifye pou bay ranfòsman nan majistra kòd poklòn konte majistra.
  • Seksyon 9 te modifye pou bay penalite ak yon metòd pou adrese vyolasyon ki ireparab oswa irevokabl nan lanati; bay pou severite, bay pou yon dat efikas.

Jiridiksyon konte Polk gen ladan pwopriyete ki sitiye nan tou de Distri Jesyon Dlo Sidwès Florid (SWFMD) ak Distri Jesyon Dlo Sid Florid la. Majorite nan popilasyon an nan Polk ak majorite nan founiti dlo piblik ak byen domestik k ap sèvi popilasyon Polk la kounye a ki sitiye nan zòn sèvis dlo SWFMD. Pou ou konsistan nan yon seri mezi konsèvasyon pandan tout ane a ak lè sa nesesè, yon sèl ki konsistan nan restriksyon mank dlo tanporè sou yon baz konte, Konte Polk te adopte règleman ki gen rapò ak swiv soti nan sa yo ki nan SWFMD. Se devwa gouvènman ak ofisyèl lapolis pou ranfòsman règleman sa yo.

Itilizasyon dlo gaspiye ak nesesè entèdi, ki gen ladan:

 • Ki pèmèt dlo yo dispèse san okenn objektif pratik
 • Sèvi ak dlo nan yon fason brit ensifizan
 • Sèvi ak dlo pou yon rezon ki ka fasilman akonpli pa lòt mwayen